OK PROJEKT s.r.o.

OK PROJEKT s.r.o.

Firma byla založena v roce 1992 jako projektově inženýrská organizace zaměřená předmětem činnosti na projektování vodohospodářských staveb, rybníků, čistíren odpadních vod, vodovodů a kanalizací.

Od roku 1999 se začala firma intenzivně zabývat technologiemi využívání vybraných typů odpadů pro výrobu kompostů a rekultivačních materiálů.

DALŠÍ INFORMACE LIMITACE SMLUVNÍ ODPVĚDNOSTI OOÚ

Proč zpracovávat odpady

s OK PROJEKT s.r.o.?

Veškerá odborná činnost firmy a její podnikání splňuje požadavky kladené normami ISO.

Průběžný technologický vývoj, vlastní zařízení pro zpracování odpadů, vlastní průmyslový vzor pro zpracování ojetých pneumatik, důraz na progresivitu a komplexnost technologických postupů v nakládání s odpady, kompost AGROSOL je registrovaným výrobkem, firma je řízena pracovníky s vysokou odbornou kvalifikací

DALŠÍ INFORMACE

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)