Naše služby

Přijaté odpady a odpadní materiály zpracováváme a upravujeme převážně podle vlastních průmyslově chráněných postupů na využitelné zásypové rekultivační materiály a certifikované výrobky.

Společnost OK PROJEKT s.r.o. zajištuje služby v následujících oblastech:

Provozujeme několik zařízení pro úpravu a využití vybraných typů odpadů:

  • vlastní kompostárnu
  • zařízení pro příjem odpadů ve Údraž u Albrechtic
  • zařízení pro příjem odpadů v Mydlovarech

V případě zájmu o naše služby nás můžete kontaktovat!

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)