Biodegradace nebezpečných odpadů

Tato technologie je ekologicky šetrnou cestou jak odstranit nebezpečné odpady nebo je přeměnit na dále využitelné produkty.

Pro biodegradaci nebezpečných odpadů provozujeme speciální zařízení ve Všemyslicích. V tomto ekologickém zařízení provádíme sanaci zemin (zeminy obsahující ropné látky, suť obsahující ropné látky, znečištěné zeminy a kamení) a ropných kalů (ropné kaly z ČOV).

Provoz našeho zařízení na biodegradaci je naprosto bezpečný a šetrný vůči životnímu prostředí. Účelem zařízení je biologická úprava odpadů. Upravené odpady, které jsou již  důkladně vyčištěny a splňují požadovaná kritéria jsou odvezeny k dalšímu využití, především jako rekultivační materiál. Výstupním materiálem z biodegradačního zařízení jsou pevné odpady ze sanace zeminy. Tyto biodegradované odpady se využívají jako jedna ze vstupních surovin k výrobě rekultivačních materiálů nebo k přímému použití při technické rekultivaci.

Dekontaminační a recyklační plocha Všemyslice je provozována v souladu s provozním řádem schváleným rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Zpět na přehled našich služeb

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)