Zpracování a použití ojetých pneumatik

Společnost OK PROJEKT s.r.o. zajišťuje zpracování opotřebovaných pneumatik, které dává záruku trvalého řešení likvidace tohoto tradičního odpadu.

Zpracovává všechny druhy pneumatik a ostatní pryžový odpad. Svým dodavatelům zajišťuje jednoduchou cestou možnost odběru pneumatik a dalšího pryžového odpadu k  recyklaci s vydáním potvrzení o převzetí (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

Za tuto službu účtujeme recyklační poplatek s vydáním potvrzení o převzetí.

Zpracováváme:

Pneumatiky: Technická pryž:
- Osobní
- Nákladní - lehké, těžké
- Traktorové
- Motorkové
- Zemní stroje
- Pneumatiky nestandardních rozměrů
- Dopravní pásy
- Hadice
- Odřezky
- Odpad z výroby pryžových výrobků
- Ostatní pryžový odpad


Zpět na přehled našich služeb

Home - paticka
Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť

příjem pneumatik pro technické využití
technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)