O společnosti OK PROJEKT s.r.o.


Společnost OK PROJEKT s.r.o. byla založena v roce 1992 jako projektově inženýrská organizace zaměřená předmětem činnosti na projektování vodohospodářských staveb, rybníků, čistíren odpadních vod, vodovodů a kanalizací.

Od roku 1999 se začala firma intenzivně zabývat technologiemi využívání vybraných typů odpadů pro výrobu kompostů a rekultivačních materiálů. Společnost klade důraz na materiálové využití odpadů.

Politika společnosti v oboru zpracování odpadů

Zajištění dlouhodobé perspektivy podnikatelské činnosti v oboru zpracování odpadů spočívá zejména na:

 • komplexní nabídce a v realizaci zakázek na odběr a využití odpadů a realizaci sanačních staveb
 • prioritní využívání odpadů jako suroviny pro výrobu kompostů,rekultivačních a stavebních materiálů
 • vývoj a praktická aplikace bezodpadových technologií s minimalizací vlivu na životní prostředí
 • politika kvality a ochrany životního prostředí

Strojový park

Široký rozsah a komplexnost odborné činnosti a nabízených služeb v oblasti nakládání s odpady také umožňuje vozové a strojní vybavení společnosti.

Společnost OK PROJEKT s.r.o. zajišťuje dopravní obslužnost pro zpracování odpadů soupravami vlastních nákladních vozidel a zemní práce realizuje vlastní technikou, pásovými bagry, nakladači a dozery.

Z důvodu dosažení co nejvyšší kvality při výrobě rekultivačních materiálů disponuje firma také mobilní drtící jednotkou a bubnovým sítem.

Svoz odpadů je zajištěn nákladními soupravami MAN o celkové tonáži netto 24-28t přepraveného nákladu.


OK PROJEKT s.r.o. spolupracuje dlouhodobě s následujícími společnostmi:

 • AVE CZ
 • .A.S.A. spol. s r. o.
 • DEKONTA a.s.
 • TASY s.r.o.
 • ČEVAK a.s.
 • RUMPOLD s.r.o.
 • EDIKT a.s.
 • Marius Pedersen a.s.
 • ECO – F a.s.
 • AL METAL  s.r.o.
 • E.ON Trend s.r.o.

LIMITACE SMLUVNÍ ODPVĚDNOSTI

POLITIKA IMS

Mydlovary České Budějovice Údraž u Albrechtic Řídká Blaná Všemyslice
sběr a zpracování odpadů, výroba rekultivačních a zásypových materiálů pro rekultivaci skládek a odkališť technologická plocha v těžké průmyslové zóně s železniční a silniční přípojkou Skladování a předúprava odpadů jejich dalším využitím - kaly z ČOV, odpad rostlinných pletiv, zemina a kamení skládka odpadů S-00 dekontaminační a recyklační plocha (odstraňování a biodegradace nebezpečných odpadů, zejména zemin odpadů kontaminovaných ropnými deriváty,dehty atp..)